• อัตโนมัติ
 • 248,603 km
 • 1993
 • ปทุมธานี
 • คู่มือ
 • 323,761 km
 • 1994
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 200,000 km
 • 1994
 • นนทบุรี
 • คู่มือ
 • 4,567 km
 • 1996
 • เพชรบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 210,000 km
 • 1997
 • นนทบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 210,000 km
 • 1997
 • นนทบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 260,000 km
 • 1998
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 300,000 km
 • 1999
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 300,000 km
 • 1999
 • กรุงเทพมหานคร
 • คู่มือ
 • 250,000 km
 • 1999
 • พิจิตร
 • ดูล่าสุด