• อัตโนมัติ
 • 14,900 km
 • 2017
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 4,990,000
 • อัตโนมัติ
 • 12,000 km
 • 2016
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 4,780,000
 • อัตโนมัติ
 • 60,000 km
 • 2014
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 4,199,000
 • อื่น
 • 0 km
 • 2014
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 4,190,000
 • อัตโนมัติ
 • 0 km
 • 2020
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 3,290,000
 • อัตโนมัติ
 • 13,000 km
 • 2018
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 2,950,000
 • อัตโนมัติ
 • 44,000 km
 • 2018
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 2,890,000
 • อัตโนมัติ
 • 0 km
 • 2018
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 2,890,000
 • อัตโนมัติ
 • 7,300 km
 • 2019
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 2,650,000
 • อัตโนมัติ
 • 7,300 km
 • 2019
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 2,650,000
  ดูล่าสุด