• อัตโนมัติ
 • 985,000 km
 • 2014
 • สมุทรปราการ
 • อัตโนมัติ
 • 576,000 km
 • 2013
 • นนทบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 410,000 km
 • 2017
 • สมุทรปราการ
 • คู่มือ
 • 323,761 km
 • 1994
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 308,900 km
 • 2012
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 300,000 km
 • 1999
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 300,000 km
 • 1999
 • กรุงเทพมหานคร
 • คู่มือ
 • 300,000 km
 • 2006
 • ปราจีนบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 280,000 km
 • 2015
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 280,000 km
 • 2000
 • กรุงเทพมหานคร
 • ดูล่าสุด