• อัตโนมัติ
 • 133,000 km
 • 2010
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 60,000 km
 • 2014
 • สมุทรปราการ
 • อัตโนมัติ
 • 160,000 km
 • 2008
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 115,901 km
 • 2011
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 160,000 km
 • 2008
 • กรุงเทพมหานคร
 • คู่มือ
 • 196,000 km
 • 2007
 • กรุงเทพมหานคร
 • คู่มือ
 • 70,000 km
 • 2011
 • ปทุมธานี
 • อัตโนมัติ
 • 157,000 km
 • 2008
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 60,000 km
 • 2014
 • สมุทรปราการ
 • อัตโนมัติ
 • 190,000 km
 • 2009
 • ราชบุรี
 • ดูล่าสุด