• อัตโนมัติ
 • 184,500 km
 • 2013
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 1,099,000
 • อัตโนมัติ
 • 12,000 km
 • 2014
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 51,000 km
 • 2016
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 1,230,000
 • อัตโนมัติ
 • 0 km
 • 2016
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 1,480,000
 • อัตโนมัติ
 • 40,000 km
 • 2005
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 1,320,000
 • อัตโนมัติ
 • 7,300 km
 • 2019
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 2,650,000
 • อัตโนมัติ
 • 40,000 km
 • 2005
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 1,320,000
 • อัตโนมัติ
 • 7,300 km
 • 2019
 • กรุงเทพมหานคร
 • ฿ 2,650,000
 • อัตโนมัติ
 • 0 km
 • 2010
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 52,000 km
 • 2015
 • กรุงเทพมหานคร
 • ดูล่าสุด