• อัตโนมัติ
 • 145,000 km
 • 2011
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 67,000 km
 • 2018
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 0 km
 • 2014
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 140,000 km
 • 2013
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 110,000 km
 • 2012
 • นนทบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 120,000 km
 • 2012
 • ปทุมธานี
 • อัตโนมัติ
 • 110,000 km
 • 2015
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 0 km
 • 2017
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 0 km
 • 2011
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 120,000 km
 • 2015
 • เชียงใหม่
 • ดูล่าสุด