• อัตโนมัติ
 • 160,000 km
 • 2008
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 160,000 km
 • 2008
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 190,000 km
 • 2009
 • ราชบุรี
 • ดูล่าสุด