• อัตโนมัติ
 • 133,000 km
 • 2010
 • กรุงเทพมหานคร
 • คู่มือ
 • 196,000 km
 • 2007
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 157,000 km
 • 2008
 • กรุงเทพมหานคร
 • ดูล่าสุด