• อัตโนมัติ
 • 76,000 km
 • 2011
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 3,447 km
 • 2019
 • นนทบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 155,000 km
 • 2011
 • กรุงเทพมหานคร
 • ดูล่าสุด