• อัตโนมัติ
 • 144,857 km
 • 2012
 • ขอนแก่น
 • อัตโนมัติ
 • 114,000 km
 • 2014
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 40,000 km
 • 2018
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 148,000 km
 • 2012
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 11,200 km
 • 2012
 • นนทบุรี
 • ดูล่าสุด