• อัตโนมัติ
 • 30,000 km
 • 2017
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 26,000 km
 • 2017
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 70,000 km
 • 2015
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 49,685 km
 • 2016
 • เชียงใหม่
 • ดูล่าสุด