• อัตโนมัติ
 • 160,001 km
 • 2003
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 120,001 km
 • 2011
 • กรุงเทพมหานคร
 • คู่มือ
 • 170,001 km
 • 2010
 • ปทุมธานี
 • คู่มือ
 • 160,001 km
 • 2011
 • กรุงเทพมหานคร
 • ดูล่าสุด