• คู่มือ
 • 4,567 km
 • 1996
 • เพชรบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 0 km
 • 2013
 • เพชรบุรี
 • คู่มือ
 • 272,674 km
 • 2010
 • เพชรบุรี
 • ดูล่าสุด