• อัตโนมัติ
 • 164,000 km
 • 2014
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 148,997 km
 • 2006
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 220,000 km
 • 2012
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 0 km
 • 2013
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 99,021 km
 • 2014
 • สระบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 199,000 km
 • 2010
 • ปทุมธานี
 • ดูล่าสุด