• อัตโนมัติ
 • 280,000 km
 • 2015
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 180,000 km
 • 2012
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 100,001 km
 • 2008
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 140,001 km
 • 2004
 • กรุงเทพมหานคร
 • ดูล่าสุด