• อัตโนมัติ
 • 230,000 km
 • 2000
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 10,000 km
 • 2020
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 196,450 km
 • 2006
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 999 km
 • 2015
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 60,000 km
 • 2017
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 180,000 km
 • 2010
 • ปทุมธานี
 • อัตโนมัติ
 • 130,000 km
 • 2016
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 14,000 km
 • 2020
 • กรุงเทพมหานคร
 • อัตโนมัติ
 • 130,000 km
 • 2016
 • กรุงเทพมหานคร
 • คู่มือ
 • 323,761 km
 • 1994
 • เชียงใหม่
 • ดูล่าสุด