• อัตโนมัติ
 • 30,000 km
 • 2017
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 220,000 km
 • 2012
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 79,000 km
 • 2010
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 95,000 km
 • 2017
 • เชียงใหม่
 • คู่มือ
 • 90,000 km
 • 2014
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 130,000 km
 • 2016
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 60,000 km
 • 2017
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 70,000 km
 • 2015
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 50,000 km
 • 2018
 • เชียงใหม่
 • อัตโนมัติ
 • 120,000 km
 • 2015
 • เชียงใหม่
 • ดูล่าสุด