• อัตโนมัติ
 • 234,000 km
 • 2003
 • ชลบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 150,000 km
 • 2001
 • ชลบุรี
 • คู่มือ
 • 220,000 km
 • 2006
 • ชลบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 70,000 km
 • 2014
 • ชลบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 0 km
 • 2017
 • ชลบุรี
 • คู่มือ
 • 19,850 km
 • 2018
 • ชลบุรี
 • อัตโนมัติ
 • 110,000 km
 • 2012
 • ชลบุรี
 • ดูล่าสุด