• คู่มือ
 • 180,389 km
 • 2007
 • ขอนแก่น
 • คู่มือ
 • 150,000 km
 • 2004
 • ขอนแก่น
 • อัตโนมัติ
 • 144,857 km
 • 2012
 • ขอนแก่น
 • ดูล่าสุด